balinanje.jpg floorball.jpg 2_0.jpg utrinki_tekmovanja_vleka_vrvi_04_0.jpg

Zveza za športno rekreacijo Slovenije je prostovoljna zveza društev, ki deluje v javnem interesu na področju rekreacije in rekreativne vadbe v naravnem in drugem okolju, ali pa s svojim programom podpirajo športno rekreacijo.

Namen Zveze za športno rekreacijo Slovenije je popularizacija športne rekreacije ter spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja.

Glavni cilji Zveze je spodbujanje gibalne in športne rekreacije vseh starostnih skupin, družbenih slojev in skupin, v društvih, nacionalnih panožnih zvezah, sindikatih, podjetjih, zavodih ter turističnih organizacijah, zdravstvenih ustanovah, ne glede na rasno, versko, politično in ostale pripadnosti.