razgibajmo_se_00.jpg razgibajmo_se_01.jpg razgibajmo_se_02.jpg razgibajmo_se_03.jpg

Da je za »zdrav druh v zdravem telesu« treba skrbeti ves čas in v vseh obdobjih življenja, so vedeli že stari Grki. Tako smo ravnali tudi pri nas še do nekaj več kot desetletje nazaj, ko smo zaključili zadnjo nacionalno spodbujevalno akcijo, ki jo je koordinirala država. Vsi kasnejši poizkusi so se žal izjalovili, kljub temu, da je bilo vsako leto s strani javnih virov oddanega precej nepovratnega denarja. Vse smo prepustili iznajdljivosti posameznih organizacij iz športnega in drugih področij, ki pa samostojno seveda niso mogli korenito poseči v izboljšanje rezultatov. Ostali so nam torej le še mediji in pretežno le z njihovo pomočjo in svetovnih trendov, ki gredo v prid zdravemu načinu življenja vsaj ostajamo na zadostnih odstotkih gibalno/športno dejavnih, oziroma ne nazadujemo.

Leta 2012 smo se pilotsko lotili projekta Razgibajmo se in ga zaključili z bilanco udeležbe štirih mestnih športnih organizacij: Celje, Maribor, Koper in Ljubljana. V letu 2013 je iz projekta zrastel program, lotili pa smo se ga precej bolj velikopotezno in vanj uspeli pridobiti 24 občinskih športnih zvez oziroma športnih zavodov ter obe doslej največji organizaciji, ki se ukvarjata s športom za vse, to je z Olimpijskim komitejem Slovenije in s Športno unijo Slovenije. Tako smo povezali že obstoječe sofinancirane programe športa za vse na lokalnem nivoju in jim dodali nove programe in ideje, vse skupaj pa smo začinili še z objavami v medijih in povezali z informacijskim sistemom. Rezultat je okoli šestdeset tisoč udeležencev v skupnem programu Razgibajmo se.

Program »Razgibajmo se« pomeni tudi pomembno prelomnico pri spodbujanju prebivalcev k vključitvi v športne organizacije ali vsaj kot uporabnike njihovih storitev. Pomeni tudi napolnitev državnih, lokalnih in zasebnih športnih objektov in površin, globalno pa za večjo prepoznavnost športa kot alternativnega načina zdravega življenja. Projekt je že povezan tudi z informacijsko platformo in bliža vsebine slehernemu, glede na sredstva pa želimo zagotoviti tudi nagrajevanje udeležencev za njihovo aktivnost.

Program »Razgibajmo se« je povezovalen in odprt za vse organizacije in posameznike. Odprt je tudi za ustvarjanje mreže, ki ne bo sestavljena le iz športnega dela, ampak bo odprta tudi za ostale panoge in vsebine, torej tudi za zdravstvo, socialo, delo, družine, turizem, gospodarstvo, medije. Prepričani smo, da je v trenutku finančne krize program sestavljen racionalno z najboljšim možnim izkoristkom. Z razmeroma nizkim vložkom in seveda pametnim, poštenim in dobrim delom ter vodenjem, bomo rezultate želi še precej let v prihodnosti.